Ułatwienia dostępu

Informacja dotycząca obiadów - szkoła

Zarządzam zmiany w zakresie nabywania i wydawania obiadów:

1. Pod koniec listopada przekażę Wychowawcom informację pisemną o wysokości opłaty za obiady w grudniu wraz z numerem konta firmy cateringowej;
2. Rodzice wnoszą opłatę na konto firmy przelewem z pominięciem pośrednictwa szkoły;
3. P. M. Grzybowska rejestruje dzieci, które jadły oraz zabezpiecza obiady (lodówka) dzieci nieobecnych w szkole;
4. Zabezpieczone obiady są do odebrania w szkole następnego dnia do godz. 16:00 - po tym terminie ulegają utylizacji;
5. W obecnym stanie rzeczy Rodzic musi pamiętać, że wnosi opłatę za wszystkie dni szkolne dziecka, a nieskonsumowana porcja musi być odebrana w danym dniu lub następnym - firma cateringowa nie zwraca pieniędzy za obiady nieodebrane.


Z poważaniem

Dyrektor  Szkoły Jacek Tyc
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim , ul. Kręta 27a, 58-521 Jeżów Sudecki, nr telefon: 75 713 21 61
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Adam Szumowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.