Ułatwienia dostępu

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Wysokość składki:

Na pierwsze dziecko 50 zł

Na drugie dziecko 30 zł

Kolejne dzieci 10 zł

Termin płatności do końca pierwszego semestru tj. 15.01.2023r.

Przy wpłacie 75% składek na klasę/ grupę zwrot 50% wartości wpłaty dla klasy/grupy.

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców
PKO BP SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Nr 64 1020 2124 0000 8002 0075 7914