Ułatwienia dostępu

Pasowanie na czytelnika 2023

 

31 stycznia 2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uroczystość została  przygotowana i przeprowadzona przez nauczyciela biblioteki Małgorzatę Prugar.
    W pasowaniu wziął udział pan dyrektor Jacek Tyc. Dzieci podczas uroczystości dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki, jak je szanować. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności słuchania i czytania. Uczniowie klasy 4b  powitali w bibliotece swoich młodszych kolegów przedstawieniem ,,Piraci na Książkolandii’’. Prowadząca sprawdziła wiedzę dzieci dotyczącą  bajek i przedstawiła zasady szanowania książek. Nauczyciel zapoznał uczniów z regulaminem biblioteki w formie próśb książek. Skupione pierwszaki uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie 49 uczniów na czytelników. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Po raz pierwszy nasi uczniowie samodzielnie skorzystali ze szkolnej biblioteki jako ,,prawdziwi czytelnicy’’. Po takim spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się im z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, w którym uczniowie są zawsze mile widziani.
     Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki na pewno na długo pozostanie w pamięci dziecka.

                                                                                                                 Prugar Małgorzata

Pasowanie na czytelnika

21 października 2021 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela biblioteki Małgorzatę Prugar (w II turach, zgodnie z przestrzeganiem procedur pandemicznych).

W uroczystości udział wzięła pani wicedyrektor Iwona Majtczak. Dzieci podczas uroczystości dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki, jak je szanować. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności słuchania i czytania. Uczniowie klasy 5a pod opieką p. Małgorzaty Prugar przygotowali i przedstawili teatrzyk pacynkowy  pt.: ,,Dbamy o książki’’. Nauczyciel biblioteki sprawdził wiedzę dzieci na temat bajek i zasad szanowania książek (zagadki obrazkowe, słowne). Zapoznał z regulaminem biblioteki, prośbami książki. Skupione i poważne pierwszaki uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika specjalną zakładką. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek. Po takim spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.

Prugar Małgorzata