Ułatwienia dostępu

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

W dniu 29.02.2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyła się pedagogizacja rodziców/opiekunów w zakresie tematycznym „Agresja uczniów klas 1-3, jak sobie z nią radzić?”.

Prowadzenie: Dorota Rzepczyńska, mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych, trener treningu kontroli złości wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, terapeuta CBT, specjalista z zakresu strategii motywacyjnych.

Joanna Bagińska

Spotkanie z Policją

W dniu 28.09.2022 r. odbyło się spotkanie przedstawiciela policji, dzielnicowego mł. asp. Marcina Mazura z uczniami.

Celem spotkania była profilaktyka bezpieczeństwa. Podczas prelekcji przypomniano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w szkole, omówiono ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy oraz odpowiedzialność karną nieletnich.

Zajęcia odbyły się trzech grupach wiekowych:

Klasy II-III, klasa I:

 1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole i w drodze ze szkoły.
 2. Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych, poboczy i w środkach komunikacji.

Klasy VI-VIII:

      3. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.

      4. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.

 1. Roztropne, odpowiedzialne i prawidłowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

                                                                                              Joanna Bagińska

Pedagog szkolny

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

W dniu 10.01.2024 r. w auli szkolnej, funkcjonariusz policji, dzielnicowy st. sierż. Dawid Pudło i asp. Małgorzata Kostrzewa przeprowadzili rozmowę w zakresie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych oraz sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia celem profilaktyki prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz postaw wśród uczniów:
1.Bezpieczna droga, bezpieczeństwo w domu i na stokach oraz sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia.
2.Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy oraz zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek - odpowiedzialność karna nieletnich.
3.Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Joanna Bagińska

Prelekcja przedstawicieli KMP I w Jeleniej Górze o bezpieczństwie w czasie wakacji

 

7 czerwca 2022r. przedstawiciel KMP I w Jeleniej Górze przeprowadzili prelekcję w zakresie bezpieczeństwa w okresie wakacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim celem profilaktyki prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz postaw wśród uczniów:

 • Bezpieczne wakacje (zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, omówienie co należy zrobić gdy się zgubimy, przypomnienie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób, przestrzeżenie przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk i organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach).
 • Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.
 • Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.
 • Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Pedagog

Joanna Bagińska

Spotkanie z przedstawicielami Policji

18.10.2023 r. o g. 9.00 (klasy 1-3) i 9.30 (4-8) w auli szkolnej odbyły się spotkania przedstawicieli Policji (KMP w Jeleniej Górze) z uczniami celem profilaktyki prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz postaw wśród uczniów:
1.Bezpieczna droga do i ze szkoły (zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych, poboczy i w środkach komunikacji).
2.Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.
3.Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.
4.Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

 

Joanna Bagińska

pedagog


                                                                                                                                                                                                                 

„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Jeżów Sudecki, dnia 16.03.2022

W dniu 16.03.2022 r. uczniowie klasy IV b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim zostali objęci rekomendowanym programem  profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Założeniem programu jest przekonanie, że warunkiem do sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna, którą można rozwijać sięgając do wartości stanowiących podstawę naszej kultury i cywilizacji.

Cele szczegółowe programu:

 • rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres.
 • rozwijanie i wzmacnianie następujących umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w kreowaniu marzeń.

Program prowadzi: mgr Marcin Szczepaniak

Joanna Bagińska

Pedagog szkolny

Spotkanie rodziców ze specjalistą

W dniu 18.05.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyła się pedagogizacja rodziców/opiekunów pt.: Wspomaganie zdrowia psychicznego dziecka w sytuacji narastającego lęku oraz złości. Praktyczne wskazówki jak uczyć dziecko radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych celem profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wskazania roli rodziny jako środowiska oferującego dziecku wsparcie niezbędne dla zachowania dobrostanu na poziomie poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym i społecznym.

Prelegentem była Pani Dorota Rzepczyńska, mgr pedagogiki specjalnej (specjalność - resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych, trener treningu kontroli złości wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, terapeuta CBT, specjalista z zakresu strategii motywacyjnych.

Joanna BagińskaSpotkania przedstawicieli policji z uczniami

W dniach 22.09.2021 r. i 21.10.2021 r. odbyły się spotkania przedstawicieli policji z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach zajęć profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa:

Klasy II-IV:

 1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole i w drodze ze szkoły.
 2. Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych, poboczy i w środkach komunikacji.

Klasy V-VIII:

 1. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.
 2. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.
 3. Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Celem spotkań było kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań i postaw  w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych oraz w środkach komunikacji. Poszerzanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych (agresja, przemoc, cyberprzemoc) oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Joanna Bagińska

Pedagog

Bezpieczne ferie

W dniu  08.02.2023 r.odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.
Celem spotkania była profilaktyka bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych, prawidłowych, bezpiecznych  zachowań i postaw wśród uczniów:
1.Bezpieczne ferie (zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, stokach, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach).
2.Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy  i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.
3.Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.
4.Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych  oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Joanna Bagińska

Godziny przyjęć

Pedagog szkolny: p. Joanna Bagińska

 • Poniedziałek: 09.00 - 12.05      13.05 - 14.00
 • godz. dostępności   14.00 - 15.00
 • Wtorek: 08.00 - 13.00
 • Środa: 08.00 - 11.15       12.15 - 13.00
 • Czwartek: 08.00 - 12.05  13.05 - 14.00
 • Piątek: 08.00 - 12.00