Ułatwienia dostępu

„Świetliczaki na tropie zagadek”

W bieżącym roku szkolnym wychowankowie świetlicy biorą udział w całorocznym projekcie „Świetliczaki na tropie zagadek”. Projekt organizowany jest przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”. Jego cele to:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia,
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody,
  • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
  • rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.