Ułatwienia dostępu

Sprawozdanie SU za rok szkolny 2021/2022

SPRAWOZDANIE z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach prac SU udało się zorganizować następujące akcje.

Zadania i formy realizacji

 

Termin

 

1. Ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU została Wiktoria Kędziorek.

rok 2021

8-14 IX

15 IX

2. „Pchli Targ” (wymiana i sprzedaż rzeczy i zabawek). Impreza zorganizowana przy współpracy z Radą Rodziców w hali sportowej naszej szkoły. SU przydzielał miejsca wystawiennicze, pomagał w sprzedaży ciast, asystował w animacjach dla dzieci, konferansjerował, sprzątał salę.

18 IX

3. Spotkanie ukonstytuowanego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem ZSP. Przedstawienie pomysłów i propozycji na nowy rok szkolny.

22 IX 2021r.

4. Dzień Chłopaka. (Życzenia i drobne upominki)

30 IX

5. „Święto Latawca” („Młodzi modelarze, lotnicy na start”). Pomoc w organizacji lokalnej, cyklicznej imprezy, organizowanej przez Modelarnię w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej. W wydarzeniu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Opiekunowie SU zaangażowani byli w pomoc w robieniu latawcy (już kilka tygodni wcześniej, po godzinach swojej pracy) oraz byli członkami jury podczas zawodów.

2 X

6. Akcja „Lekki plecak”. Chętni uczniowie mogli zważyć swoje tornistry i plecaki i uzyskać informacje od członków SU o tym, czy jego waga jest prawidłowa i jak ewentualnie go odciążyć.

5-8 X

7. Dzień Edukacji Narodowej. Pomoc w organizacji programu artystycznego. Złożenie życzeń i wręczenie upominków (długopisów z cytatami). Przygotowanie stołu i pomoc w sprzątaniu po imprezie.

14 X

8. Sprzedaż maskotek. Dochód przeznaczony na sierociniec w Dakarze. Ponadto do 15 XI uczniowie przynosili również kaszki, mleko modyfikowane i body.

21 X

9. Akcja „Nie sama nauką żyje szkoła” - Dzień skarpetki nie do pary, połączony z konkursem na najładniejszą pacynkę, zrobioną ze skarpetki. Wszyscy, którzy. W tym dniu mieli na sobie dwie różne skarpetki mogli poczęstować się cukierkami, zakupionymi przez SU.

27 X

10. „Ciastolandia” (sprzedaż ciast przez SU) dochód przeznaczony na wysyłkę paczek do sierocińca w Dakarze oraz działalność samorządu.

XI

11. Zorganizowanie sponsorów na choinki szkolne. Przystrojenie drzewek.

3 XII

12. Dzień Czapki Św. Mikołaja. Każdy uczeń, który miał na sobie czapkę św. Mikołaja nie był pytany i był zwolniony z niezapowiedzianych kartkówek.

6 XII

13. Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - Dzień Bałwana.

13 XII

14. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja bożonarodzeniowa wspierająca chłopców z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdrój. 9 osób otrzymało świąteczne prezenty (kosmetyki, skarpetki i słodycze) oraz imienny list.

16 XII

15. Kiermasz ciast. Zbiórka pluszaków (w ramach akcji „Razem dla Miśka”).

rok 2022

13 I

16. Poczta walentynkowa.

7-11 II

17. Kiermasz pluszaków (dochód w całości przeznaczony na leczenie Michała Boguckiego).

24 II

18. Pomoc w organizacji apelu, wyrażającego sprzeciw uczniów wobec wojny na Ukrainie (przygotowanie odezwy, kupno balonów, niebiesko-żółtych wstążek, materiałów potrzebnych na zrobienie transparentów).

25 II

19. Udział oraz pomoc w organizacji VII Halowych Zawodach Modeli Szybowców „Młodzi szybownicy na start.”

 

12 III

20. Akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy (zbieranie żywności, artykułów higienicznych, odzieży i przekazywanie do gminnego punktu pomocy).

II - V

21. Inicjatywa „różowej skrzyneczki” (zakup podpasek dla uczennic naszej szkoły z funduszu SU i zorganizowanie osób, do których w razie potrzeby mogą się zgłaszać).

15 III

22. Pierwszy Dzień Wiosny. Przygotowanie okolicznościowego przedstawienia na apel szkolny.

21 III

23. Szkolny kiermasz pluszaków. Dochód przeznaczony na leczenie Weroniki Augulewicz (w ramach akcji „Oczka dla Weroniki”).

31 III

24. Opracowanie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

IV

25. Konkurs na najpiękniejszy kotylion/kokardę narodową dla klas 1-8.

V

26. Szkolny Dzień Dziecka. Przygotowanie konkurencji i nagród. Prowadzenie imprezy. Współpraca z Radą Rodziców.

1 VI

27. Pomoc w organizacji X Karkonoskiego Pikniku Modelarskiego „100 lat szybownictwa w Jeżowie Sudeckim”

11-12 VI

28. Podsumowanie całorocznych akcji i pracy samorządu w roku szkolnym 2021/2022. Sporządzenie sprawozdania.

 19 VI

Ponadto SU prowadzi całoroczne akcje takie jak:

- „Szczęśliwy numerek” (przywilej bycia niepytanym w dniu wylosowania numeru ucznia, przypisanego mu w dzienniku lekcyjnym).

-  „Obudź w sobie anioła” - konkurs dla klas 4-8 na największy odsetek wzorowych zachowań w klasie. (wygrała klasa 5a)

- „Czysta klasa” - konkurs na najbardziej uporządkowaną salę lekcyjną (klasa 6, 8a
i 8b z uwagi na brak boksów w tychże klasach, które uczą się w budynku Eurocentrum – wygrała klasa 8b).

- „Czysty boks” - konkurs na najbardziej uporządkowany boks w szatni (klasy 1-7,
z wyłączeniem klasy 6) – wygrała klasa 7a

- „Dzień z makijażem” (comiesięczny przywilej dla dziewcząt z klas 5-8).

- SU prowadzi również gazetkę ścienną na parterze szkoły.

Samorząd Uczniowski 2022

SAMORZĄD UCZNIOWSKI   2022/2023

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY

JOANNA PISARSKA

WICEPRZEWODNICZĄCA SZKOŁY

LENA KAMIŃSKA

ORGANIZATOR TECHNICZNY SZKOŁY

KACPER LEŚNIOWSKI

WICEORGANIZATORZY TECHNICZNI SZKOŁY

MAKS CZARNECKI I ADAM ŻUKOWSKI

PRZEWODNICZĄCA WOLONTARIATU

NIKOLA PAWLISZAK

WICEPRZEWODNICZĄCA WOLONTARIATU

JULIA MARKOWSKA

SKARBNIK SAMORZĄDU

MARTYNA JASIŃSKA

 

WICESKARBNIK SAMORZĄDU

WIKTORIA HRYSZKIEWICZ

ADMINISTRATOR SAMORZĄDU

MARYSIA SŁABICKA

PRZEWODNICZĄCA GAZETEK SZKOLNYCH

ALEKSANDRA WOLAŃSKA

WICEPRZEWODNICZĄCE GAZETEK SZKOLNYCH

OLIWA TOŁODZIECKA I CELINA DWORZYCKA

POCZET FLAGOWY

LAURA STORTA

KORNEL DZIMIDOWICZ

DANIELA CZAJKOWSKA

 

OPIEKUNOWIE SU:

JOANNA SŁABICKA, P. AGATA NIDRYCH

OPIEKUN EUROREGIONALNEGO CENTRUM MODELARSTWA: P. AGNIESZKA SOWIŃSKA

Działalność Samorządu w I półroczu 2021/2022

Zadania i formy realizacji

Termin                 

1. Ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU została Wiktoria Kędziorek.

rok 2021

8-14 IX

15 IX

2. „Pchli Targ” (wymiana i sprzedaż rzeczy i zabawek). Impreza zorganizowana przy współpracy z Radą Rodziców w hali sportowej naszej szkoły. SU przydzielał miejsca wystawiennicze, pomagał w sprzedaży ciast, asystował w animacjach dla dzieci, konferansjerował, sprzątał salę.

18 IX

3. Spotkanie ukonstytuowanego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem ZSP. Przedstawienie pomysłów i propozycji na nowy rok szkolny.

22 IX 2021r.

4. Dzień Chłopaka. (Życzenia i drobne upominki)

30 IX

5. „Święto Latawca” („Młodzi modelarze, lotnicy na start”). Pomoc w organizacji lokalnej, cyklicznej imprezy, organizowanej przez Modelarnię w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej. W wydarzeniu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Opiekunowie SU zaangażowani byli w pomoc w robieniu latawcy (już kilka tygodni wcześniej, po godzinach swojej pracy) oraz byli członkami jury podczas zawodów.

2 X

6. Akcja „Lekki plecak”. Chętni uczniowie mogli zważyć swoje tornistry i plecaki i uzyskać informacje od członków SU o tym, czy jego waga jest prawidłowa i jak ewentualnie go odciążyć.

5-8 X

7. Dzień Edukacji Narodowej. Pomoc w organizacji programu artystycznego. Złożenie życzeń i wręczenie upominków (długopisów z cytatami). Przygotowanie stołu i pomoc w sprzątaniu po imprezie.

14 X

8. Sprzedaż maskotek. Dochód przeznaczony na sierociniec w Dakarze. Ponadto do 15 XI uczniowie przynosili również kaszki, mleko modyfikowane i body.

21 X

9. Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - Dzień skarpetki nie do pary, połączony z konkursem na najładniejszą pacynkę, zrobioną ze skarpetki. Wszyscy, którzy. W tym dniu mieli na sobie dwie różne skarpetki mogli poczęstować się cukierkami, zakupionymi przez SU.

27 X

10. „Ciastolandia” (sprzedaż ciast przez SU) dochód przeznaczony na wysyłkę paczek do sierocińca w Dakarze oraz działalność samorządu.

 

11. Zorganizowanie sponsorów na choinki szkolne. Przystrojenie drzewek.

3 XII

12. Dzień Czapki Św. Mikołaja. Każdy uczeń, który miał na sobie czapkę św. Mikołaja nie był pytany i był zwolniony z niezapowiedzianych kartkówek.

6 XII

13. Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - Dzień Bałwana.

13 XII

14. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja bożonarodzeniowa wspierająca chłopców z Zakładu Karnego w Jerzmanicach Zdrój. 9 osób otrzymało świąteczne prezenty (kosmetyki, skarpetki i słodycze) oraz imienny list.

16 XII

15. Kiermasz ciast. Zbiórka pluszaków (w ramach akcji „Razem dla Miśka”)

13 I 2022

 

Ponadto SU prowadzi całoroczne akcje:

  • „Szczęśliwy numerek”
  • „Obudź w sobie anioła” - konkurs dla klas 4-8 na największy odsetek wzorowych zachowań w klasie.
  • „Czysta klasa” - konkurs na najbardziej uporządkowaną salę lekcyjną (klasa 6, 8a
    i 8b z uwagi na brak boksów w tychże klasach, które uczą się w budynku Eurocentrum).
  • „Czysty boks” - konkurs na najbardziej uporządkowany boks w szatni (klasy 1-7,
    z wyłączeniem klasy 6).
  • SU prowadzi również gazetkę ścienną na parterze szkoły.

Ciastolandia

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w szkolny kiermasz ciast w dniu 13.10.2022r.
Zebraliśmy kwotę 1578,17zł
Zasili ona budżet Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym.
Ciasta, muffinki, galaretki oraz inne słodkości były przepyszne, o czym świadczy fakt, iż po trzeciej przerwie wszystko w zasadzie było wykupione! :)
Cieszymy się, że mamy takich aktywnych i chętnych do współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli :)
Polecamy się na przyszłość ;-)
SU

Akcja – Sierociniec Pouponniere w Dakar

       Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim zorganizował zbiórkę materialną i rzeczową dla dzieci z sierocińca w Dakarze. Dakar znajduje się w Senegalu w zachodniej Afryce. Sierociniec „Pouponniere” przeznaczony jest dla dzieci porzuconych przez rodziców. Są tam sieroty i półsieroty, których matki zmarły przy porodzie, a także dzieci pochodzące z wiosek oddalonych od stolicy, gdzie biednie żyjące rodziny nie mają dostępu do mleka i jest im trudno zapewnić odpowiednie warunki przez pierwsze miesiące życia dziecka. Obecnie w sierocińcu jest ok. 80 podopiecznych.

We wrześniu SU przy współpracy i zaangażowaniu wychowawców klas, rodziców i uczniów zorganizował kiermasz ciast. Dochód z zakupu ciast  przeznaczono na zakup mleka w proszku i kaszek dla osieroconych dzieci. W październiku przeprowadzono Akcję „Podaruj Paluszaka” dochód z akcji przeznaczony został na opłacenie paczek. W czasie trwania akcji od końca września do połowy listopada, uczniowie i rodzice oraz wychowawcy klas ofiarowali mleko w proszku, kaszki mleczne i body.  Zebrano w sumie 15 kg kaszek w proszku, 16 kg mleka w proszku i 67 sztuk body dziecięcych. Dnia 6 grudnia 2021 wysłano dwie paczki do sierocińca. Koszt wysyłki dwóch paczek przerósł nasze najśmielsze oczekiwania - zapłaciliśmy 844 zł.

 Z góry serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie akcji: Dyrekcji szkoły, pani Teresie Budnickiej, panu Robertowi Królowi, Samorządowi Uczniowskiemu wychowawcom klas, rodzicom i uczniom, za okazanie BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI dla osieroconych i porzuconych dzieci. Warto wspomnieć słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla osieroconych dzieci, przynosi owoce w życiu ofiarodawcy.

                                                                                                                                                                                                                            Agata Nidrych