Ułatwienia dostępu

Działalność Samorządu w I półroczu 2021/2022

Zadania i formy realizacji

Termin                 

1. Ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU została Wiktoria Kędziorek.

rok 2021

8-14 IX

15 IX

2. „Pchli Targ” (wymiana i sprzedaż rzeczy i zabawek). Impreza zorganizowana przy współpracy z Radą Rodziców w hali sportowej naszej szkoły. SU przydzielał miejsca wystawiennicze, pomagał w sprzedaży ciast, asystował w animacjach dla dzieci, konferansjerował, sprzątał salę.

18 IX

3. Spotkanie ukonstytuowanego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem ZSP. Przedstawienie pomysłów i propozycji na nowy rok szkolny.

22 IX 2021r.

4. Dzień Chłopaka. (Życzenia i drobne upominki)

30 IX

5. „Święto Latawca” („Młodzi modelarze, lotnicy na start”). Pomoc w organizacji lokalnej, cyklicznej imprezy, organizowanej przez Modelarnię w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej. W wydarzeniu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Opiekunowie SU zaangażowani byli w pomoc w robieniu latawcy (już kilka tygodni wcześniej, po godzinach swojej pracy) oraz byli członkami jury podczas zawodów.

2 X

6. Akcja „Lekki plecak”. Chętni uczniowie mogli zważyć swoje tornistry i plecaki i uzyskać informacje od członków SU o tym, czy jego waga jest prawidłowa i jak ewentualnie go odciążyć.

5-8 X

7. Dzień Edukacji Narodowej. Pomoc w organizacji programu artystycznego. Złożenie życzeń i wręczenie upominków (długopisów z cytatami). Przygotowanie stołu i pomoc w sprzątaniu po imprezie.

14 X

8. Sprzedaż maskotek. Dochód przeznaczony na sierociniec w Dakarze. Ponadto do 15 XI uczniowie przynosili również kaszki, mleko modyfikowane i body.

21 X

9. Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - Dzień skarpetki nie do pary, połączony z konkursem na najładniejszą pacynkę, zrobioną ze skarpetki. Wszyscy, którzy. W tym dniu mieli na sobie dwie różne skarpetki mogli poczęstować się cukierkami, zakupionymi przez SU.

27 X

10. „Ciastolandia” (sprzedaż ciast przez SU) dochód przeznaczony na wysyłkę paczek do sierocińca w Dakarze oraz działalność samorządu.

 

11. Zorganizowanie sponsorów na choinki szkolne. Przystrojenie drzewek.

3 XII

12. Dzień Czapki Św. Mikołaja. Każdy uczeń, który miał na sobie czapkę św. Mikołaja nie był pytany i był zwolniony z niezapowiedzianych kartkówek.

6 XII

13. Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - Dzień Bałwana.

13 XII

14. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja bożonarodzeniowa wspierająca chłopców z Zakładu Karnego w Jerzmanicach Zdrój. 9 osób otrzymało świąteczne prezenty (kosmetyki, skarpetki i słodycze) oraz imienny list.

16 XII

15. Kiermasz ciast. Zbiórka pluszaków (w ramach akcji „Razem dla Miśka”)

13 I 2022

 

Ponadto SU prowadzi całoroczne akcje:

  • „Szczęśliwy numerek”
  • „Obudź w sobie anioła” - konkurs dla klas 4-8 na największy odsetek wzorowych zachowań w klasie.
  • „Czysta klasa” - konkurs na najbardziej uporządkowaną salę lekcyjną (klasa 6, 8a
    i 8b z uwagi na brak boksów w tychże klasach, które uczą się w budynku Eurocentrum).
  • „Czysty boks” - konkurs na najbardziej uporządkowany boks w szatni (klasy 1-7,
    z wyłączeniem klasy 6).
  • SU prowadzi również gazetkę ścienną na parterze szkoły.

Akcja – Sierociniec Pouponniere w Dakar

       Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim zorganizował zbiórkę materialną i rzeczową dla dzieci z sierocińca w Dakarze. Dakar znajduje się w Senegalu w zachodniej Afryce. Sierociniec „Pouponniere” przeznaczony jest dla dzieci porzuconych przez rodziców. Są tam sieroty i półsieroty, których matki zmarły przy porodzie, a także dzieci pochodzące z wiosek oddalonych od stolicy, gdzie biednie żyjące rodziny nie mają dostępu do mleka i jest im trudno zapewnić odpowiednie warunki przez pierwsze miesiące życia dziecka. Obecnie w sierocińcu jest ok. 80 podopiecznych.

We wrześniu SU przy współpracy i zaangażowaniu wychowawców klas, rodziców i uczniów zorganizował kiermasz ciast. Dochód z zakupu ciast  przeznaczono na zakup mleka w proszku i kaszek dla osieroconych dzieci. W październiku przeprowadzono Akcję „Podaruj Paluszaka” dochód z akcji przeznaczony został na opłacenie paczek. W czasie trwania akcji od końca września do połowy listopada, uczniowie i rodzice oraz wychowawcy klas ofiarowali mleko w proszku, kaszki mleczne i body.  Zebrano w sumie 15 kg kaszek w proszku, 16 kg mleka w proszku i 67 sztuk body dziecięcych. Dnia 6 grudnia 2021 wysłano dwie paczki do sierocińca. Koszt wysyłki dwóch paczek przerósł nasze najśmielsze oczekiwania - zapłaciliśmy 844 zł.

 Z góry serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie akcji: Dyrekcji szkoły, pani Teresie Budnickiej, panu Robertowi Królowi, Samorządowi Uczniowskiemu wychowawcom klas, rodzicom i uczniom, za okazanie BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI dla osieroconych i porzuconych dzieci. Warto wspomnieć słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla osieroconych dzieci, przynosi owoce w życiu ofiarodawcy.

                                                                                                                                                                                                                            Agata Nidrych