Ułatwienia dostępu

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze – od 4 września 2023 r. do 15 stycznia 2024r.

II półrocze – od 16 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

 1. Zebrania z rodzicami: 18.09.2022, 30 – 31. 01. 2024, 08 – 09.05.2024 r. – inny termin w razie potrzeby ustala wychowawca klasy.

Terminy I półrocza:

 • 8 grudnia 2023 r. – wystawienie ocen proponowanych, powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych z przedmiotów, a także nieodpowiednich i nagannych z zachowania
 • 23 grudnia – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 08 stycznia 2024 r. – wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2023/2024
 • 12 stycznia 2024 r. - śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
 • 15 – 26 stycznia 2024 r. – ferie zimowe

Terminy II półrocza:

 • 29 stycznia 2024 r. - śródroczne plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
 • 30 stycznia 2024 r. - zebrania z rodzicami klas I – III (podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych po I półroczu)
 • 31 stycznia 2024 r - zebrania z rodzicami kl. IV – VIII (podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych po I półroczu)
 • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 7 maja 2024 r. - wystawienie ocen proponowanych, powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych z przedmiotów, a także nieodpowiednich i nagannych z zachowania
 • 8 maja 2024 r. - zebrania z rodzicami klas I – III
 • 9 maja 2024 r. - zebrania z rodzicami kl. IV – VIII
 • 14 maja – 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 7 czerwca 2024 r. - wystawienie ocen za rok szkolny 2023/2024
 • 13 czerwca 2024 r. - roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
 • 20 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego dla klasy VIII; roczne plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
 • 21 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla klas I – VII

Ferie letnie: 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 • 13 października 2023 (piątek) – wszyscy uczniowie
 • 2,3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek) – wszyscy uczniowie
 • 2 maja 2024 r. (czwartek) – wszyscy uczniowie
 • 14,15,16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – wszyscy uczniowie z wyjątkiem klasy VIII
 • 31 maja 2024 r. (piątek) – wszyscy uczniowie

 

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych..