Ułatwienia dostępu

WAŻNE INFORMACJE - RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 

Składka na Radę Rodziców Przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Wysokość składki:

Na pierwsze dziecko - 40 zł

Na drugie dziecko - 30 zł

Na trzecie dziecko - 20 zł

Kolejne dzieci – bez składki

Termin płatności do końca pierwszego semestru tj. 15.01.2024r.

 

Przy wpłacie 80 % składek na grupę zwrot 40% wartości wpłaty dla grupy (dla wpłat dokonanych do 15.01.2024 r.)

 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 

Numer konta Rady Rodziców Przedszkola:

Santander Bank Polska S.A.

85 1090 1926 0000 0001 5576 1689

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 

Barbara Harasimowicz - Przewodnicząca

Joanna Łączna - Z-ca przewodniczącej

Marzena Duda - Sekretarz

Beata Wiącek- Stachurska - Skarbnik