Ułatwienia dostępu

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

Wysokość składki:

Na pierwsze dziecko 50 zł

Na drugie dziecko 40 zł

Na trzecie dziecko 20 zł

Termin płatności do końca pierwszego semestru tj. 15.01.2024r.

Przy wpłacie 75% składek na klasę/ grupę zwrot 50% wartości wpłaty dla klasy/grupy.

Można wnioskować do RR o uchylenie składki w przypadku trudnej sytuacji finansowej.

Rada Rodziców

Nowy numer konta Rady Rodziców

Santander Bank Polska S.A.
25 1090 1926 0000 0001 5570 1174