Ułatwienia dostępu

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa

Tekst jednolity aktualizacji Statutu Szkoły Podstawowej, na podstawie Uchwały Nr 11/2023/2024 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim, wprowadzono Zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim

pobierz