Ułatwienia dostępu

Bezpieczne zabawy zimą

Przed feriami w świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimą”, w którym wzięło udział 54 uczniów  pracujących w 10 zespołach. Celem konkursu było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych, propagowanie aktywnego trybu życia i wypoczynku, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wzbogacanie warsztatu o różnorodne formy i techniki plastyczne. Przy ocenie prac wychowawcy świetlicy brali pod uwagę zgodność z tematyką, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne.

Pierwsze miejsce zdobył zespół w składzie: K. Janicka, I. Kaleta, P. Michoń, A. Ryłko, K. Stankiewicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwyciężczynie zostały nagrodzone przyborami plastycznymi.

Renata Sobańska - Puk