Ułatwienia dostępu

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO TWÓRCZY ODKRYWCY

W czwartek 16 listopada odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego Twórczy Odkrywcy w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Uczniowie z klas I - VII stali się pełnoprawnymi słuchaczami wyższej uczelni i otrzymali indeksy. Ubiegłorocznym uczestnikom zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego wręczono pamiątkowe dyplomy. Uroczystość miała, jak zwykle, podniosły charakter. Władze uczelni w osobach pani Rektor dr prof. KANS Elżbieta Zieja,  Prorektor dr hab.  Wiesław Cetera prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Magdalena Baczyńska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych dr inż. Karolina Semeriak - Siecla, kierownik Wydziału Nauk  Humanistycznych i Społecznych dr Beata Rynkiewicz wręczali kolejno indeksy. Spośród wielu zaproszonych gości obecna była pani dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Jeleniej Górze mgr Jolanta Studniarek, dyrektor Departamentu Edukacji mgr Piotr Iwaniec. Oczywiście, jak zawsze, był w takich chwilach z nami dyrektor mgr Jacek Tyc. Po uroczystości zostało podpisane porozumienie o współpracy z uczelnią i naszą placówką. Uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze poprowadzili część artystyczną wydarzenia. Scenariusz programu artystycznego oraz wokalnie uczniów z obu placówek przygotowała pani Anna Szewczuk. Obecni na uroczystości z dziećmi byli koordynatorzy z naszej szkoły: pani Karolina Łukomska, pani Agata Kupczyk i pan Adrian Lis oraz pedagog p. Joanna Bagińska. Na zakończenie pani Rektor oficjalnie ogłosiła otwarcie nowego roku akademickiego.    

Piszą o nas:
https://liblink.pl/AkMFwBnInh
https://liblink.pl/2PzabhpMtX
Następny ważny artykuł:
https://liblink.pl/axz5F8o8N8

Anna Szewczuk