Ułatwienia dostępu

zajęcia

"Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

 

Zajęcia w ramach projektu  - harmonogram

1. Zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego

2. Zajęcia z budowy i programowania robotów

3. Doświadczenia fizyko-chemiczne

4. Zajęcia kreatywne

5. Zajęcia rozwijające z matematyki

6. Zajęcia rozwijające umiejętności rozumienia

7. Sesje Biofeedback

8. Terapia ART

9. Logopedia

10. Zajęcia wsparcia dla indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

11. Edukator

Harmonogram wycieczek w ramach projektu "Szkoła Wysokich Lotów":

 

Wycieczka nr 1: Wrocław - 2 czerwca 2022  Klasa 1A i 1B

Wycieczka nr 2: Książ- Wałbrzych - 22 czerwca 2022  Klasa 2 A i 2 B

Wycieczka nr 3: Stara kopalnia - 23 czerwca 2022  Klasa 3A i 3B

Wycieczka nr 4: Wrocław - 3 czerwca  2022  Klasa 4A i 4B

Wycieczka nr 5: Kłodzka - 22 czerwca 2022   Klasa 7B i 5B

Wycieczka nr 6: Wrocław -  21 czerwica 2022.  Klasa 6

Wycieczka nr 7: Kłodzka - 21 czerwca 2022  Klasa 8A i 8B

 

W zakładce - Nasza Szkoła - Epizody szkolne- można zapoznać się z działaniami w ramach projektu (m. in.pokazy CHEFIK, zajęcia robotyki, zajęcia projektowe)